El-sjekk som redder liv

Dersom du ikke har tatt en el-sjekk på noen år, kan det være smart å gjøre dette nå. Spesielt om du har et gammelt elektrisk anlegg, anbefaler vi at du tar kontakt med en elektriker som hurtig kan utføre en el-sjekk av anlegget. Altfor mange branner starter i dag av at gamle elektriske anlegg ikke er godt nok vedlikeholdt. Dette er branner som kunne ha vært unngått om man jevnlig hadde utført el-sjekk.


Kontakt Askestad-Aa Elektro AS for mer informasjon om våre elektrikertjenester.