Intern kontroll

Vi er godkjent av Veritas for å kunne foreta brannforebyggende el-kontroll i eneboliger.

Ulike forsikringsselskap vil i framtiden benytte sertifisert personell til å utføre brannforebyggende el kontroll bolig, og gi rabatter for dette.

Kontrollen innebærer at en elektromontør går gjennom anlegget ditt og utarbeider en rapport over de tingene som eventuelt bør eller må utbedres.