Smarthus

Et smarthus er en bolig der det er installert et avansert tekniske system med løsninger som kan styre de elektriske apparatene i huset. Dette gjør det ekstremt enkelt å leve i et avansert hus. Systemene kan styres av brytere, med fjernkontroll eller ved hjelp av et kontrollpanel på veggen. De siste årene har også styring ved hjelp av iPad/iPod/iPhone og over internett blitt veldig populært.

Kundene tenker mer på Enøk nå, både for å spare egne kostnader, men også for å bevare miljøet. Styringssystemer bidrar til redusert strømforbruk ved riktig bruk. Det er også stort fokus på komfort, og om man slipper å ta "slukkerunden om kvelden" men i stedet kan slå av alt lys ved sengen eller ved utgangsdøra, er dette en av løsningene som bidrar til økt hverdagskomfort. I dag er sikkerhet og design to faktorer som skal følge hverandre. Det finnes utrolig mange fargekombinasjoner og design på dimmere/brytere og stikkontakter.

Enova sier at styringssystemer som regulerer temperaturen på varmen over tid og i forhold til brukssoner i boligen har stor energiøkonomisk effekt. Med et styringssystem på varmen kan du redusere strømforbruket ditt med inntil 20%. Med EIB/KNX gjøres dette ved at nødvendig dag- og nattsenking aktiveres av ur og at ønsket komforttemperatur kan oppnås ved tilstedemarkeringer fra bryterne.

Lysstyring er en naturlig del av et smarthus.

De mest komplekse funksjoner løses gjennom et meget bredt produktspekter. Utallige varianter av brytere, paneler, fjernkontroller og dimere hjelper oss å skreddersy ditt lysstyringsanlegg. Ved dimming av lys spares det også energi og lyskildene lever betraktelig lenger.

KNX/EIB ivaretar også sikkerhet.

Vannlekkasjefølere varsler ved lekkasje, og kan slå av vanntilførselen. Bevegelsesdetektorer varsler når uvedkommende registreres og alle potensielle brannkilder som TV, komfyr, stikkontakt for kaffetrakter og strykejern kan kobles ut via hovedbrytere. Et samspill med husets brannvarsling gir mulighet for å kunne stoppe eventuelle branntilløp. Når eventuelle farer oppstår, kan et iverksettes nødvendig tiltak som utkobling av potensielle brannkilder, avstenging av vann, aktivering av vann, aktivering av sirener samt varsling til ønskede mobiltelefoner eller vaktselskap.

Komforten øker når du kontrollerer alle funksjoner i ditt elektriske anlegg på en enkel og oversiktelig måte og når de ulike hendelsene blir håndtert slik du ønsker i de ulike situasjoner. Med komfort menes også å ha en skikkelig varmeregulering og en kompleks lysstyring som er enkel å bruke.

Våre leverandører av disse produktene er:

Micro - Matic og Instell.

Vi leverer også løsninger på trådløs styring som er en enklere og rimeligere løsning.
Dette egner seg spesielt godt for rehabilitering.

Våre samarbeidspartnere av disse produktene er:

Moeller Electric, Micro Matic og Elko.